Straatagressie

Multiculturele samenleving

De laatste jaren is de agressie op werk, school, sport en op straat enorm toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat culturele verschillen daarin een grote rol spelen. Nederland kent een multiculturele samenleving. Er wonen in ons land mensen uit maar liefst 190 verschillende culturen.

  Straatcultuur

  Binnen die verschillende culturen speelt de straatcultuur een belangrijke rol. In het aanbod van agressietrainingen krijgt deze straatcultuur geen aandacht terwijl een aanzienlijk deel van de agressie op straat, werk en sport met deze straatcultuur hebben te maken. Want door de verschillende culturen beter te begrijpen kun je effectiever omgaan met agressie en geweld.

   Groepscultuur

   Straatcultuur is een groepscultuur. De belangrijkste regel: je verraadt nooit iemand uit je groep. Het gaat om loyaliteit, status en respect. Vaak is het: wij tegen de rest. En ‘de rest’ kun je niet zomaar vertrouwen. Jongeren (maar ook volwassenen) zetten zich vaak af tegen de ‘mainstreamcultuur’, de burgercultuur. De straatcultuur is dan het alternatief. De straatcultuur is etnisch gemixt.

   Straatagressie

   Niet iedere jongere in de straatcultuur is bezig met criminaliteit. Maar de verleiding is er wel groter en er is druk vanuit de groep. Het begint met vernielingen op straat, agressie of kleine diefstallen in de supermarkt. Jongeren moeten sterk in hun schoenen staan om niet mee te doen.

   Voor wie?

   Je kunt beter vragen: voor wie niet! Tegenwoordig hebben we allemaal met deze straatcultuur en straatagressie te maken. Meer weten? Bel of mail ons!! Kennis van andere culturen zoals de straatcultuur zorgt voor een veilige werkomgeving. We hebben deze trainingen al succesvol gegeven aan docenten, hulpverleners, agenten, zorgmedewerkers, boa’s, surveillanten en ook aan groepen jongeren om zich weerbaar te maken tegen deze specifieke vorm van agressie.

    Ons trainingsaanbod

    Training straatcultuur

    In deze training leer je:

    • Wat straatcultuur is
    • Wat de codes van de straat zijn
    • De kenmerken van straatcultuur
    • Hoe straatjongeren met elkaar om gaan
    • Hoe straatjongeren om gaan met groepsdruk
    • Hoe straatjongeren naar ons kijken
    • Welke type straatjongeren er zijn
    • Om te gaan met de verschillende types straatjongeren?

    Training straatagressie

    In deze training leer je:

    • De-escaleren door begrip
    • Te reflecteren op je eigen ervaringen met straatjongeren.
    • Om te gaan met je primaire emotionele en lichamelijke reacties tijdens deze vorm van agressie
    • Nieuwe handelingsopties toe te passen
    • Straatagressie te begrenzen.
    • De weerstand van straatjongeren te begrijpen en te doorbreken.
    • Professioneel om te gaan met straatjongeren

    Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

    In deze training leer je:

    • De verschillende soorten agressie herkennen
    • Om te gaan met de verschillende vormen van agressie (pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en treiteren)
    • Ingrijpen voordat de emotie te hoog oploopt
    • De juiste gesprekstechniek inzetten om escalaties te voorkomen
    • Hoe je jouw verbale en non-verbale houding kunt inzetten en verbeteren
    • Hoe je effectief en consequent je grenzen aan kunt geven
    • Op welk moment en op welke wijze je hulp inschakelt
    • Met meer (zelf)vertrouwen om te gaan met spannende situaties op jouw werkplek

    Training grenzen stellen voor jongeren

    Training omgaan met psychisch en verward gedrag

    Training omgaan met en ingrijpen bij fysiek geweld

    Training stressmanagement

    Training veilig huisbezoek

    Training mentale weerbaarheid en veerkracht

    Overvaltraining

    Wat kunnen wij nog meer voor jou doen?